Villkor

Anmälan till träning är bindande men vid förhinder går det bra att boka om en gång eller överlåta sin träning till någon annan